Hur väljer jag rätt övervakningskameror?

Övervakningskameror Guide före köp:

1. Definiera affärsnyttan med ert övervakningssystem:

Vad har ni för syfte med era övervakningskameror? Kommer det hjälpa er att blir mer effektiva, minska svinn eller förebygga brott? Försök att definiera ert behov. Eller har ni mer mjuka värden som motiv? Vill ni öka tryggheten för de anställda genom att skapa en säkrare arbetsmiljö? Försök att definiera hur övervakningskamerorna kommer att hjälp er.

2. Hur vill ni kunna ta del av materialet?

Vill ni enbart kunna se bilderna på en TV? Eller vill ni spela in? Hur länge önskar ni att materialet sparas? Vill ni kunna se bilderna från distans (Dator/SmartPhone/Surfplatta)?

3. IP- eller analoga kameror:

IP-kameror är generellt sätt vår storsäljare men de kanske inte krävs i alla miljöer. IP-kameror är generellt lite dyrare och kräver större hårddiskar då de lagrar i en högre upplösning. De kräver också bättre infrastruktur med ett kraftfullare IT-nätverk som kan hantera den stora datamängdens flöde. Analoga kameror ger ett bättre flöde av distansbilder då de inte kräver lika hög bandbredd. Dock har de en sämre förmåga att zooma in detaljer. Analoga kameror kräver minimala förutsättningar. IP-kameror kräver en lite större operation.

4. Mörker:

Vill ni kunna se i mörker? I första hand rekommenderar vi alltid att ni sätter upp extern belysning. Detta förbättrar kamerans upptagningskvalitet. Är detta inte möjligt, har vissa övervakningskameror inbyggd (eller extern) IR-belysning som hjälper er att kunna se. Då blir bilderna svartvita och det krävs ingen extern belysning.

5. Osynlig övervakning eller avskräckande övervakning:

Önskar ni genomföra ett spionprojekt och vill att kamerorna skall vara osynliga? Eller önskar ni skrämma bort obehöriga genom att överdimensionera kamerornas storlek? Alla har vi olika synvinklar på hur vi anser att ett problem skall lösas. Vilken är er?

6. Inne/Ute/Vandalsäkert:

Skall övervakningskamerorna placeras inomhus krävs inget speciellt skydd, såvida det inte finns en risk att utrustningen vandaliseras. Skall kamerorna placeras utomhus krävs det att produkten och kopplingspunkten är gjord på ett sådant sätt att vårt väder inte påverkar kamerans funktion. Ni ska vid utomhusbruk välja en kamera som är värdesäker. Det finns olika klassificeringsgrader. Vi hjälper er gärna att hitta en kamera som passar i just er miljö.

7. Vilken kamera rekommenderar vi?

Umbo SmartDome är en riktigt bra övervakningskamera som också är snygg. Den ser skillnad mellan objekt och kan larma din mobil vid rörelse på tomten. Vill ni veta mer om den klicka på länken nedan:

Köp övervakningskameran här!

Eller börja med att läs på om lagen om övervakningskameror här!

Övervakningskameror för kameraövervakning
Umbo Övervakningskamera – en smartare kameraövervakning

Kameraövervakning – så säger lagen

Vill du lära dig mer om kameraövervakning och övervakningskameror ur lagens mening?

I så fall kan du läsa mer på Regeringens webbplats

Kameraövervakning Lagen
Vi försöker förenkla lagen för övervakningskameror.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kameraovervakningslag-2013460_sfs-2013-460

För att hitta mer information om kameraövervakning besök: http://www.lansstyrelsen.se/ . Det är den myndighet i Sverige som har ansvar för att lagen upprätthålls. Lagen stiftas som vanligt av Sveriges riksdag och upprätthålls av datainspektionen. Men det är länsstyrelsen som beviljar tillstånd, när det krävs tillstånd.

Vill du ha hjälp att tolka lagen? Ring oss nu på 031-788 58 88. Vi svara gärna på frågor!

Lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) som fanns tidigare har ersatts av Kameraövervakningslagen (2013:460).

LÄS MER OM LAGEN

Det är länsstyrelsen som har tillsyn för att lagen följs men de tar också emot ansökningar och anmälningar.

Sammanfattningsvis påvisar lagen:

Kameralagstiftningen tillåter inte företag eller privatpersoner att filma en plats dit allmänheten har tillträde till utan tillstånd. Tillståndet ansöks om hos Länsstyrelsen i respektive län.

Dock finns det ett par undantag från tillståndet och det gäller inom bl.a. branscherna: butik, post och bank.

Privatpersoner får filma sin egen tomt och tillhörigheter obegränsat såvida kamerans position inte är riktad mot en plats dit allmänheten har tillträde.

SÖK TILLSTÅND HÄR

Är området helt stängt för allmänheten? T.ex. en låsbar dörr, inhägnat område eller en plats dit allmänheten inte skall ha tillträde till, har vederbörande rätt att filma obegränsat.

Övervakningskamera information

Hur väljer du rätter övervakningskamera?

Göteborgs stad fuskar med tillstånden för allmän kameraövervakning. Det är tråkigt när staten måste stå längst fram i ledet för att visa vägen för alla andra. Att montera övervakningskamera innebär mycket regler som du kan läsa här

Tekniktrender inom övervakningskameror:

Analoga kameror var vanligast förr, men nu ligger tyngdpunkten på digitala IP-kameror. Analogt överförs bilden i koaxialkabel, medan IP-kamerors bild kan överföras via objektets datornät. Olika omvandlare kan dock möjliggöra överföring av bilderna via olika kablage. Omvandlarna kallas ibland för baluner. Ofta har IP-kameror composite-video ut via BNC-kontakt. Trådlösa kameror blir också allt vanligare. Olika användningsområden ställer olika krav på kvaliteten och bildupplösning. Man pratar om överblick, igenkänning och identifiering (ansiktsbild). Det blir allt vanligare att digitala kameror har algoritmer för att detektera särskilda händelser och till exempel skicka en signal om att en händelse ägt rum; till exempel att räkna människor som passerar[1] eller detektera om någon korsar en gräns.

Analoga system har fördelen att de inte har någon större fördröjning mellan kameran och den visade bilden, medan digitala system har en kortare fördröjning som typiskt är mindre än en sekund.

Inspelningen som tidigare skedde på speciella videobandspelare, övergår under 2000-talet mer till speciella digitala lagrare (DVR) och nu är tyngdpunkten på vanliga PC-datorer och i större installationer på servernivå.

Olika typer av övervakningskameror:

Boxkamera

Det är en fyrkantig, avlång låda med objektivet utanför lådan. Har ofta standardfäste för objektiv, samt standardskruvfäste på ovan/undersidan att ansluta tak/vägg fäste med. Den levereras normalt inte med lins, utan denna monterar man dit vid installation. Detta är den vanligaste kameramodellen inomhus. Sätts i kamerahus för utomhusmiljöer.

Domekamera

Här sitter kameran helt inkapslad i en kupa av slagtåligt glas eller plast. Själva kameran är ofta lite mindre än boxkameran, men ger ofta lika bra bild. I denna kameramodell sitter linsen ofta fast i kameran och kan inte bytas ut. Nästan uteslutande med varifokallins. Monteras direkt på vägg/tak via hål i kamerahuset. Detta är den näst vanligaste kameramodellen. Finns ofta som “vandalklassad” modell där höljet är extra tåligt för yttre påverkan. En uttalad avsikt med domekameror är att det knappast syns så åt vilket håll de pekar och då ger intrycket av att allt runtomkring kan ses av kameran.

Övervakningskamera
Övervakningskamera monterad i Stockholm

Två exempel på så kallade dome-kameror, monterad på väggen till Rosenbad i regeringskvarteren på Drottninggatan strax intill Riksbron.

Pan,Tilt,Zoom-kamera (PTZ)

Pan, Tilt, Zoom-kameran (PTZ) är rörlig då den kan panorera (vrida sig i sidled) samt tilta (vrida sig uppåt och nedåt), och har en zoombar lins. Små motorer vrider kameran samt styr zoomlinsen, vilket gör att kameran kan styras på avstånd. Har fördelen att de kan användas både för översikt samt att zooma in på önskat objekt för detaljbild/identifiering. PTZ-kameror finns i huvudsak i två varianter, där den ena kallas speed-domekamera då den ser ut som en domekamera; inkapslad i en ungefärlig halvsfär och är rörlig innanför höljet. Monteras direkt på speciella vägg/takfästen. Den andra varianten av PTZ-kameror är en boxkamera med pan-tilt-huvud som gör att den kan röra sig.

Tubkamera

Hela kameran ser ut som en avlång cylinder. Brukar vara förberedd med vinklingsbar fot för montage. Fast lins. Finns som “dörrkik-kamera” också.

Boardlenskamera

Kretskortskamera med fast, utbytbar lins. Ofta monterad i dolda installationer typ rökdetektor etc.

Värmekamera

Detta är en kamera som bara ser värmestrålning. Linsen brukar bestå av germanium. I bilden representeras intensiteten av värmestrålningen antingen av en gråskala eller med falska färger i en färgskala. Värmekameror kan se skillnader i hundradels grader. Genererar en bra bild med mediumstora detaljer i svart/vitt, men bara på saker med olika temperaturer. De är oftast inhysta i en låda och ser därmed ut som boxkameran.

Källa: Wikipedia

Vill du läsa mer? Kolla på på  vår guide på sidan ->

Den bästa övervakningskameran vi har testat: www.umbocv.se