Användningsområden för övervakningskameror

De finns en mängd användningsområden för övervakningskameror och här ger vi exempel på en del av dem. 

Övervakningskameror inomhus privata boenden

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016 och 66% mellan 2006  2016.
men i Stockholms kommun är ökningen 187 % !! mellan 00-tal och 10-ta. 
Notera också att Stockholmspolisen är sämst i hela landet på att klara upp bostadsinbrott (bara 1,5% i Sthlms län)
Sverige totalt verkar ligga på ca 4%. Det är inte en låg siffra bara i sig själv, den är även låg jämfört med andra brott. För alla brott var uppklarningsprocenten 13%.
Sverige är sämst i Norden (2012 i varje fall) på att klara upp bostadsinbrott.

Brittiska polisen löser 4ggr fler inbrott än den svenska

Med detta som bakgrund är det inte förvånande att fler och fler privatpersoner börjar investera i olika hjälpmedel som larm, övervakningskameror, strålkastare med rörelsesensor mm. Precis som i de övriga exemplen så har det en viss avskräckande effekt (i kombination med larmdekaler och dekaler att värdeföremålen är DNA märkta). Det kan också ge värdefulla signalement och bevis vid polisanmälan.

Övervakningskameror utomhus privata boenden

Att ha övervakningskameror inomhus är givetvis bra – men ändå lite i senaste laget – såvida inte inbrottstjuven kan se utifrån – att hemmet är kameraövervakat.  Bra är givetvis att komplettera med en eller flera kameror utomhus – som dels kan upptäcka om obehöriga rör sig i trädgården eller i anslutning till huset men även kan övervaka t.ex. friggebod, carport, cykelställ osv.

Kamerorna bör dock placeras så att de inte med lätthet kan sättas ur spel eller tom stjälas.
Precis som i de övriga exemplen så har det en viss avskräckande effekt (i kombination med larmdekaler och dekaler att värdeföremålen är DNA märkta). Det kan också ge värdefulla signalement och bevis vid polisanmälan.

Övervakningskameror garage

Detta börjar bli vanligare i takt med de allt ökande och svåråtkomliga bildelsstölderna – som utförs av professionella ligor från främst Litauen och Polen. Privat villaägare som har bilar av de modeller som är mest utsatta som BMW, Mercedes, VW, AUDI och i viss mån Volvo installera både och en och ibland flera övervakningskameror som bevakar garage, carport eller parkeringen där bilen/bilarna står. Kamerorna triggas vid rörelse och kan skicka push notiser till mobilen, filma och lagra filmsnutten och visa i realtid vad som pågår. Det kanske inte förhindrar bilinbrottet eftersom det bara tar 2-8 min att ta sig in i bilen och demontera ratt och navigationspanel – det som oftast stjäls. Men det kan veka avskräckande och utgöra bra bevismaterial.

Övervakningskameror för skolor

Det är tyvärr inte helt ovanligt att – troligen ungdomsgäng – “roar” sig med att vandalisera skolor, främst att krossa en mängd fönster genom att kasta stenar på fönstren men även genom att förstöra entrédörrar och annat på skolan. I aug 2017 krossades en stor mängd fönsterrutor på TRE olika skolor i Bromma under bara en vecka. Övervakningskameror kan dels verk avskräckande men kanske framförallt kunna bidra med bra bevismaterial vid en polisanmälan.
Det är dock viktigt att skolan undersöker och söker de tillstånd som behövs – en inte helt enkel och snabb process. Läs denna artikel. Skolor i Stockholm bedrev olaglig kameraövervakning

Övervakningskameror vid sjukhus

Man har en längre tid kunnat läsa i media att personalen vid våra sjukhus blir angripna när de försöker utföra sitt viktiga jobb – att bl.a. rädda liv. Bl.a. har det inträffat ett flertal gången vid akuten i Malmö. På bara några år har antalet fall av våld och hot mot vårdpersonal ökat med över 40 procent i Sverige. Det kan man läsa mer om bl.a. här. Det behövs ju givetvis mer och andra åtgärder bl.a. straffrättsligt – för att komma åt detta problem, men EN av åtgärderna skulle kunna vara kameraövervakning som bl.a. skulle ha en viss avskräckande effekt och också kunna tillhandahålla bevismaterial.

Övervakningskameror vid flyktingboende

Man har i media under några år kunnat läsa om olika typer av våld och övergrepp på flyktingboenden. Även pyromandåd mot vissa flyktingboenden. Även här skulle övervakningskameror kunna fungera både avskräckande till viss del och bidra med bevismaterial.
Här ett inslag på SVT Nyheter okt 2016 om kameror vid flyktingboende i Farsta efter bl.a. bränder.  Fler övervakningskameror vid flyktingboenden

Övervakningskameror vid skyddat boende

Vad menas med “skyddat boende”: Det är ett boende som finns på en hemlig plats. Här bor personer som behöver skyddas för att någon eller några vill skada eller hotar att skada henne fysiskt eller psykiskt

Det är socialnämndens ansvar att tillhandahålla tillfälligt skyddat boende för våldsutsatta, med utgångspunkt i regleringen i 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen, SoL, och 4 kap. 1 § SoL. Om skyddat boende som socialtjänstinsats finns en utförlig publikation från Socialstyrelsen, “Fristad”.
Här finns ett dokument som handlar om “Kvalitet i skyddade boenden – Socialstyrelsen” och där framgår att kameraövervakning är vanligast i privata boenden, inte lika vanligt i kommunala boenden.