kameraövervakning

2 inlägg

Kameraövervakning Lagen

Kameraövervakning – så säger lagen

Vill du lära dig mer om kameraövervakning och övervakningskameror ur lagens mening? I så fall kan du läsa mer på Regeringens webbplats https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kameraovervakningslag-2013460_sfs-2013-460 För att hitta mer information om kameraövervakning besök: http://www.lansstyrelsen.se/ . Det är den myndighet i Sverige som har ansvar för att lagen upprätthålls. Lagen stiftas som vanligt av […]