Övervakningskameror

3 inlägg

Övervakningskamera för kameraövervakning

Hur väljer jag rätt övervakningskameror?

Övervakningskameror Guide före köp: 1. Definiera affärsnyttan med ert övervakningssystem: Vad har ni för syfte med era övervakningskameror? Kommer det hjälpa er att blir mer effektiva, minska svinn eller förebygga brott? Försök att definiera ert behov. Eller har ni mer mjuka värden som motiv? Vill ni öka tryggheten för de […]

Kameraövervakning Lagen

Kameraövervakning – så säger lagen

Vill du lära dig mer om kameraövervakning och övervakningskameror ur lagens mening? I så fall kan du läsa mer på Regeringens webbplats https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kameraovervakningslag-2013460_sfs-2013-460 För att hitta mer information om kameraövervakning besök: http://www.lansstyrelsen.se/ . Det är den myndighet i Sverige som har ansvar för att lagen upprätthålls. Lagen stiftas som vanligt av […]