Guide vid val av övervakningskamera

Detta är en guide som syftar till att underlätta när du funderar på att skaffa en övervakningskamera. Den kan användas av både privatpersoner och företag även om både behoven och förutsättningarna skiljer sig en del.

Privatperson eller företag?

Beroende på om du är privatperson eller ett företag så skiljer sig både behoven, förutsättningarna och budgeten. Även kameraövervakningslagen.

Inomhus eller utomhus

Skall det vara en kamera för inomhusbruk eller utomhusbruk. Då det gäller utomhusbruk måste man beakta hur och var den kommer att monteras (fundera på det i förväg) dvs. hur utsatt för väder och vind den kommer att vara. En viktig parameter att ta reda på är vilken s.k. IP-klass (vattentäthet) kameran har.

Trådbunden eller trådlös

Skall kameran vara trådbunden dvs. ansluten via ethernet kabel resp. strömkabel eller skall den vara trådlös dvs. ansluten till wifi men strömförsörjningen går via strömkabel eller  skall den vara helt trådlös dvs. batteridriven. Om kameran har stöd för Power-over-ethernet (POE) så räcker det med EN kabel dvs. ethernetkabeln, vilket gör monteringen lite enklare. Fundera på det i förväg – ibland kan det vara svårt att dra både ethernetkabeln och strömkabeln på ett snyggt sätt samt det får inte vara för lätt att klippa av kablarna.

Analog eller digital?

Det är en av de första sakerna man behöver bestämma – om det skall vara en analog kamera (vanligast förr) eller en digital kamera s.k. IP-kamera (blir allt vanligare). Båda har både för – resp. nackdelar. Valet beror bl.a. på syftet med kameraövervakningen.

Syfte med kameraövervakningen

Om du bara vill hålla lite koll men inte har krav på bilder/filmer med maximal upplösning(kvalitet) då duger en analog kamera. Men vill du ha så bra kvalitet så att personer skall kunna identifieras eller om du i efterhand vill kunna zooma in och förstora delar av bilden – ja då skall du välja digitala, där finns det inga begränsningar i upplösningen utan du kan få en mycket hög upplösning (ju högre desto dyrare dock).

Kamerans upplösning

Naturligtvis vill man ju ha en så bra bildkvalitet som möjligt, men det är också en av de faktorer som påverkar priset. Bildkvaliteten styrs dels av upplösningen och bildsensorn. Ju högre upplösning desto tydligare och bättre bild.

Upplösningen för ip-kameror mäter man i pixlar och det brukar delas upp i VGA (640×480 pixlar), 1 megapixel/720P (1280×720 pixlar), 1.3 megapixel (1280×1024 pixlar), 2 megapixel/Full HD (1980×1080 pixlar) och högre (>2 megapixel).

Om kameran kommer att sitta en bra bit ifrån där ev. inkräktare kommer passera samt om man vill ha bra detaljer så bör man välja en kamera med minst 1 megapixel. Om man vill kunna zooma in bilden och förstora en viss del så bör man ha minst 1,3 megapixel, helst mer.
En del moderna larm har nu IP-kameror som aktiveras bara vid larm och som bara larmbolaget kan se – men de har oftast ganska låg upplösning och duger inte till att identifiera en person utan är mera för ATT konstatera ett obehörigt intrång eller om det brinner. (så att larmbolaget slipper skicka ut en väktare i onödan…)

Kamerasensorns betydelse: Det finns två typer av sensorer CCD resp. CMOS.  Beträffande analoga kameror så har CCD-sensorn generellt bättre bildkvalitet och ljuskänslighet än CMOS-sensor. 
(En fördel med CMOS sensorerna är – att de kan göras mycket små och därför sättas in i mycket små kameror som kan gömmas på olika sätt.)
Då det gäller digitala kameror så har numera CMOS sensorn blivit lika bra och tom bättre än CCD.

Vilka ljusförhållanden råder?

Om det råder dunkla eller dåliga ljusförhållanden så bör man välja en kamera med lågt s.k. LUX värde. Ett lägre LUX-värde betyder att övervakningskameran kan hantera svagare ljus dvs. 1,5 LUX eller mindre. Men skall kameran fungera i totalt mörker (0 LUX) dvs. på natten, då krävs mörkerseende dvs. IR (vilket de flesta “riktiga” kameror har idag.)

Mörkerseende – IR

Om kameran alltså skall fungera och kunna ta bilder/filma i totalt mörker som t.ex. på natten eller sena höst och vinterkvällar – då krävs s.k. mörkersyn. Det kan kameran ha mha s.k. IR dioder (de röda små lamporna man kan se lysa i mörker) och det är styrkan på dessa dioder som avgöra hur LÅNGT kameran kan se i mörker. (Här bör man alltså tänka till när man funderar på VAR man kan tänka sig att placera kameran i förhållande till där man tror att en obehörig person rör sig. Att tänka på här är – att en del kameror marknadsförs med att de har MÅNGA dioder men det behöver nödvändigtvis inte betyda att de “ser” längre utan det är som sagt styrkan som avgör det.

En annan sak att tänka på och vara medveten om är – att när kameran filmar mha IR dioderna så blir bilden/filmen svartvit vilket i princip ger en sämre bild än om den varit i färg. Det finns dock vissa  övervakningskameror som har ett s.k. IR cut-filter som gör att färgerna hålls kvar så länge som möjligt innan det blivit för mörkt.

Att tänka på också – en kamera med IR-dioder blir inte riktigt lika diskret – då IR-dioderna lyser i mörkret – vilket å andra sidan kan verka avskräckande då det syns att området är bevakat av en övervakningskamera med mörkerseende. De med IR-dioder är oftast också lite större.

Trådlös övervakning – via app

Det börjar bli ganska vanligt att man kan övervaka vad som händer via en app på sin smartphone och man kan även få s.k. push-notiser direkt till mobilen – när kameran upptäckt rörelse.
Det är faktiskt en riktigt bra funktion – eftersom mobilen har ju de flesta med sig eller i närheten var man än befinner sig. Tom när man är utomlands så kan man få en pushnotis och gå in i appen och kontrollera läget och vid behov kontakta en granne, polisen eller någon annan. Detta kräver dock en internetanslutning samt ett bra och stabilt wifi där kameran befinner sig. Viktigt att tänka på att signalstyrkan på wifi är tillräckligt bra och stabil just där kameran är monterad.

Sitter kameran inomhus brukar detta inte vara något större problem men sitter den utomhus kan det ofta vara så att räckvidden och signalstyrkan inte räcker till. Då får man försöka lösa det genom att antingen ha en trådbunden (ethernetkabel) kamera eller förbättra/förstärka räckvidden/signalstyrkan – vilket kan göras på lite olika sätt. Även detta bör man tänka igenom INNAN man gör sitt val och köp.

 

Övervakning via smartphone, surfplatta, dator
App för smartphone

VAR och HUR monterar man övervakningskameran

Enligt ovan så finns det ett flertal olika aspekter att fundera igenom innan man beslutar sig för var man skall montera kameran och därmed också vilken TYP av kamera man skall välja. Man bör bl.a. beakta att det skall inte vara för lätt för en ev. inkräktare att kunna sätta kameran ur spel eller att kapa ethernetkabel resp. strömkabel (eller att tom stjäla hela kameran.)
Den bör därför ofta monteras ganska högt men kunna vinklas eller justeras så – att den ändå täcker det område man vill bevaka. Å andra sidan vill man inte att den skall sitta för högt dvs. för långt från det den skall övervaka då detaljerna inte kommer att framgå lika bra då. Detta kommer givetvis att vara mycket individuellt efter var och ens förutsättningar men  är något man bör fundera på i förväg. Om man avser montera övervakningskameran i taket ska man välja en kupol-/takkamera. Skall kameran monteras på en vägg så väljer man en väggkamera med stativ.

Skydd mot skadegörelse resp. stöld
Om man inte har möjlighet att montera kameran på ett sådant sätt att den inte kan kommas åt så kan man välja en vandalsäker kamera som är konstruerad för att tåla sabotageförsök. 

Väggmonterad övervakningskamera UMBO
Takmonterad övervakningskamera. Här en UMBO

Lagring av inspelat material

Det inspelade materialet från kameran kan lagras på lite olika sätt.

  1. På ett s.k. SD-kort som sitter monterat i kameran. Dessa har dock begränsat lagringsutrymme men ofta så skrivs de äldsta filerna över när det blivit fullt. Inte alla kameror har den funktionen heller.
  2. På en dator – men även här kan man behöva tänka på att det finns tillräckligt med utrymme
  3. På en separat lagringsenhet, tex en s.k. NAS
  4. På en separat lagringsenhet en s.k. NVR-enhet. Detta rekommenderas för den som vill ha en riktig övervakningscentral med mycket hög driftsäkerhet och inte vill blanda in en dator som alltid måste vara igång.
  5. I det s.k. molnet dvs. på en server som ofta finns hos leverantören av kameran och ofta med en månadsavgift.  Ibland finns möjlighet att lagra på ett Dropbox konto eller på Google Drive osv. Fördelen med molnlagring är att man sliper kostnaden för inköp av och underhåll av hårdvara för lagring(NAS resp. NVR enhet). Nackdelen är att man är beroende av att leverantörens servrar alltid fungerar och att man oftast har en månadskostnad för lagringen.

SMART kamera med AI?

Skall man satsa på en smart övervakningskamera med AI (artificiell intelligens) – och vad är det?
Ett problem med många kameror är – att de “falsklarmar” dvs. de reagerar inte bara på människor utan på katter, rådjur, fåglar och när det blåser i buskarna. Det innebär att de flesta “larmen” , pushnotiserna och inspelningarna kameran gör – handlar om något av dessa. Till slut går det inflation i detta och man orkar inte reagera den dag då det kanske är ett skarpt larm. På senare tid har det kommit en del kameror-dock ännu väldigt ovanligt – som har en slags artificiell intelligens. Det innebär att kameran successivt lär sig känna igen och känna skillnad på en människa, ett rådjur, en katt, en bil osv. och bara larmar när det är relevant. Detta kan man ofta ställa in i inställningarna dvs. man vill INTE att den larmar för katter och rådjur däremot för människor och kanske även bilar.