Övervakningskameror med artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens

Det börjar komma en del övervakningskameror som marknadsförs med Artificiell intelligens – vad menas då med det?

Vi börjar med hur Wikipedia definerar det:
Artificiell intelligens (AI) (engelska: Artificial intelligence) är intelligens som uppvisas av maskiner. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. De flesta AI-forskare och AI-läroböcker definierar detta område som “studiet och utformningen av intelligenta agenter”, där en intelligent agent är ett system som är medveten om sin omgivning och vidtar åtgärder som maximerar sina chanser att lyckas” Källa: Wikipedia

 

Hur kan AI tillämpas på övervakningskameror?

Med Artificiell Intelligens blir kameran självlärande och lär sig din miljö. Kameran samlar in information och förstår vad som är ert normaltillstånd. Efter en tid har kameran lärt sig känna igen olika föremål, rörelsemönster osv. Utifrån det förstår kameran när något inte står rätt till.

Det är ett intelligent system som lär sig ditt beteendemönster, kontinuerligt uppdateras och vars precision förfinas ju längre det används.

Eftersom en sådan kamera också kan skicka s.k. push notiser direkt till din mobil – så får du en signal i ett tidigt skede – att något onormalt händer i det område kameran bevakar t.ex. på din tomt eller vid parkeringen och kan larma innan t.e.x. en tjuv brutit sig in.

Mha AI kan alltså en sådan kamera känna igen människor resp. känna skillnad på människor och djur. Det är mycket vanligt att enklare övervakningskameror triggas igång när katter eller hundar – och inte lika vanligt kanske – rådjur rör sig i avkänningsområdet. Får man då dagligen flertal “falsklarm” så tröttnar man till slut och reagerar inte den dag då det verkligen behövs dvs. då det är en inkräktare som utlöst kamerans rörelsesensor.
När man tänker efter så är ju det här en oerhört viktig och värdefull funktion.

Bilden illustrerar hur en kamera med AI har identifierat människor – alla som är rödmarkerade har den uppfattat som människor