Kameraövervakning – så säger lagen

Vill du lära dig mer om kameraövervakning och övervakningskameror ur lagens mening?

I så fall kan du läsa mer på Regeringens webbplats

Kameraövervakning Lagen
Vi försöker förenkla lagen för övervakningskameror.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kameraovervakningslag-2013460_sfs-2013-460

För att hitta mer information om kameraövervakning besök: http://www.lansstyrelsen.se/ . Det är den myndighet i Sverige som har ansvar för att lagen upprätthålls. Lagen stiftas som vanligt av Sveriges riksdag och upprätthålls av datainspektionen. Men det är länsstyrelsen som beviljar tillstånd, när det krävs tillstånd.

Vill du ha hjälp att tolka lagen? Ring oss nu på 031-788 58 88. Vi svara gärna på frågor!

Lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) som fanns tidigare har ersatts av Kameraövervakningslagen (2013:460).

LÄS MER OM LAGEN

Det är länsstyrelsen som har tillsyn för att lagen följs men de tar också emot ansökningar och anmälningar.

Sammanfattningsvis påvisar lagen:

Kameralagstiftningen tillåter inte företag eller privatpersoner att filma en plats dit allmänheten har tillträde till utan tillstånd. Tillståndet ansöks om hos Länsstyrelsen i respektive län.

Dock finns det ett par undantag från tillståndet och det gäller inom bl.a. branscherna: butik, post och bank.

Privatpersoner får filma sin egen tomt och tillhörigheter obegränsat såvida kamerans position inte är riktad mot en plats dit allmänheten har tillträde.

SÖK TILLSTÅND HÄR

Är området helt stängt för allmänheten? T.ex. en låsbar dörr, inhägnat område eller en plats dit allmänheten inte skall ha tillträde till, har vederbörande rätt att filma obegränsat.